• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/06/21 ساعت 10:25

    «احمدی‌نژاد از چه کسانی دفاع می‌کند؟» او فقط از یارانش دفاع می‌کند. درباره یارانش صحبت می‌کند و درباره یارانش نامه‌نگاری می‌کند. حمایت از زندانی از نگاه #احمدی‌نژاد صرفا محدود به «خودی»هاست که تازه تعدادشان هم از دو نفر فراتر نمی‌رود؛ #بقایی و #رحیم‌مشایی http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۹۵۵۰۰ …