• علی اکبر رائفی پور   a_raefipour1@

    1399/10/24 ساعت 23:00

    ظاهرا اوضاع مقبولیت اجتماعی لیبرالها برای انتخابات پیش رو خیلی وخیم‌تر از آنی است که فکر می‌کردیم
    بندگان خدا فکر کرده‌اند سطح شعور سیاسی مردم در دهه شصت و هفتاد مانده !
    #رای_سلبی