• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1397/03/22 ساعت 18:18

  عباسی رئیس سابق انرژی اتمی: #راکتور اراک می‌توانست بازفراوری پلوتونیوم انجام دهداماطبق #برجام دیگربه طورهمیشگی امکان تولیدراکتور دارای توان بازفراوری پلوتونیوم ازایران گرفته شد صنعت هسته‌ای دانش اقتدارآفرین است.اگراقتدارمی‌خواهیم باید کارکنیم وتوان بازفراوری پلوتونیوم داشته باشیم

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1397/01/25 ساعت 13:14

  #صالحی: طراحی پایه #راکتور اراک پایان یافته و مهر تایید گرفته است/ از برنامه ریزی جلوتریم http://tn.ai/۱۶۹۹۸۹۳

 • روزنامه صمت   smtnewspaper@

  1396/08/20 ساعت 10:46

  مراسم پنجاهمین سال فعالیت #راکتور تحقیقاتی تهران - ایرنا

 • خبرگزاری ایرنا   irna1313@

  1396/06/13 ساعت 19:53

  اولین بازدید خبرنگاران از #راکتور آب سنگین #اراک / چاله قلب راکتور در تصویر قابل مشاهده است