• با هر سازوکاری که فکرش رو می‌کنم می‌بینم #رانت_بنزین هرچند به ظاهر قرار است به نفع عده‌ای باشد، ولی باز هم به‌نظر می‌رسد جیب عده‌ای معدود را پر کند. پیچیدگی‌ زیاد است هم باید از رانندگان حمایت کرد و هم این حمایت تبعات #فساد آمیز دارد #سهمیه #بنزین #سهمیه‌بندی

  • یک استراتژی قدیمی و البته کارساز پیش از این کارخانه‌های بزرگ با #اخراج #کارگران و تعطیلی #کارخانه از دولت باج می‌گرفتند اکنون این پلتفرم‌های خدمات عمومی‌اند که از #رانت_بنزین سهم می‌خواهند و تهدید به تعطیلی می‌کنند. راهکار؟ ندادن امتیاز ویژه و #رانت