• حامد هادیان   hhadyan@

      1397/08/17 ساعت 23:31

      ۶/ شهید #رامین_نجفی، شانزده سالش بود که توی جبهه غرب شهید شد. همبازی و پسرخاله مادرم بود. همیشه مادرش را می‌دیدم که واله و شیدا پیاده تا گلزار شهدا می‌رفت. فدای وطن شد. یک گلوله ریز خورده بود به جای سجده‌‌گاهش.