• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/03/12 ساعت 12:29

    «فرار اختلاس گران اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند» #اختلاس #عفو_عمومی #رسانه_ملی #راغفر http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪d۸٪ae٪d۸٪aa٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪d۸٪aa٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪aa٪d۸٪b۶٪d۸٪b۹٪db٪۸c٪d۹٪۸۱/ …

  • یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1396/10/25 ساعت 23:45

    نشست «اصلاح بودجه به نفع مردم» و پخش مستند جدول۱۷ فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود. قرار است دکتر #راغفر به سوال «کمک به مراکز خاص از بودجه، رانت یا توسعه فرهنگی» پاسخ دهند. من هم برای اولین بار از بودجه فرهنگی شهرداری که برای مراکز مذهبی و افراد خاص اختصاص یافته، خواهم گفت.