• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/06/04 ساعت 20:35

    «پاسخ عجیب رئیس بانک مرکزی به نامه رئیس اتاق ایران: پس از ۵ ماه قانون بودجه هنوز برای بانک مرکزی ابهام دارد» #رئیس_کل #بانک_مرکزی در حالی از تلاش برای رفع ابهام بخشی از قانون بودجه مربوط به بخشودگی #جرائم_بانکی #تولیدکنندگان خبر می‌دهد که سال ۹۷ به … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪ae-٪d۸٪b۹٪d۸٪ac٪db٪۸c٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪da٪a۹-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷/ …

  • خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1397/02/30 ساعت 14:00

    ۳ عامل التهاب اخیر #ارز از نگاه سیف: #رئیس_کل #بانک_مرکزی : در پایان سال ۱۳۹۶ با التهاب آفرینی #امریکایی‌ها با همکاری برخی کشورهای منطقه و تحلیل هایی در خصوص خروج آمریکا از #برجام باعث شد که نرخ ارز از روند طبیعی خود خارج شود #دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال تعدیل میشود