• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/09 ساعت 18:32

    «نامتوازنی توزیع منابع در بخش کشاورزی و صنعت ملموس است» به اعتقاد #رئیس_اتاق_ایران اگر قرار باشد که #تولید_ایرانی، رقابت‌پذیر باشد و زمینه #توسعه_پایدار برای آن ایجاد شود، باید از بخش عرضه در کنار تقاضا حمایت شود. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪b۹-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۹-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۸٪ae٪d۸٪b۴-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸/ …

  • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/04 ساعت 20:43

    «صفحه اول دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷» #رئیس_اتاق_ایران انتقاد کرد صادرکنندگان حرفه‌ای گرفتار پیمان‌سپاری ارزی #ارز #دلار #ایران #ملت #اسلام http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۸٪ad٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪db٪b۵-٪d۸٪a۲٪d۸٪b۰٪d۸٪b۱-٪db٪b۱٪db٪b۳٪db٪b۹٪db٪b۷/ …