• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/06/11 ساعت 15:13

    «دلار از مبادلات تجاری ایران و عراق حذف شد» #رئیس_اتاق #ایران و #عراق تاکید کرد که دلار از #مبادلات_تجاری ایران و عراق حذف شده و تجارت با #یورو، #ریال و #دینار انجام می‌شود. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪aa٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪b۹٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲-٪d۸٪ad٪d۸٪b۰٪d۹٪۸۱-٪d۸٪b۴/ …