• روزنامه صمت   smtnewspaper@

      1397/12/14 ساعت 16:00

      سخنگوی سازمان غذا و دارو: درج عبارت «اصلاح شده ژنتیکی» ارتباطی به #ذرت‌های_دامی ندارد درج عنوان #تراریخته بر روی بسته بندی مواد غذ ایی که حاوی مواد اولیه با منشأ تراریخته، الزامی است این اقدام از سوی تولیدکننده، رعایت ضوابط و اخلاق حرفه‌ای است. /فارس