• فرزانه آئینی   aeinifarzane@

  1398/08/21 ساعت 12:11

  از #ذالنوری پرسیدم این بیانیه انتخاباتی است ؟
  گفت: من ۵ بار طرح سوال از رئیس جمهور را مطرح کرده‌ام،امامیگویید کارتان تبلیغاتی است خودتان را می‌زنید به آن راه دیگر!انگار آن موقع از سینه مادر شیرمیل می‌کردید ! حالا آمده‌اید و میگوید دنبال کار تبلیغاتی هستم .
  #انتخابات

 • سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

  1399/04/10 ساعت 07:49

  آقای #ذالنوری فرموده طلبه‌ای که ۸سال درس خونده ۸۰۰هزار تومن حقوق میگیره.
  آقای ذالنوری؛چرا نمی‌گی طرف با مدرک فوق‌لیسانس برای خیلی کمتر از این حقوق #کولبری میکنه دست آخر هم به بهانه قاچاق با تیر می‌زننش،شمابه عنوان نماینده مجلس و صد البته رئیس کمیسیون امنیت ملی صدات درنمیاد!

 • فرزانه آئینی   aeinifarzane@

  1398/08/20 ساعت 20:01

  به #ذالنوری گفتم طرح ادعا تقابل روحانی با رهبری با وظایف شما به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی که در نظر گرفتن منافع ملیه متناقض نیست؟

  با تشر جواب داد :«معلومه به تو رسیدن …مردم گرسنن وشکم خالی‌ها دیروز به #روحانی اعتراض داشتند »

  بیابیدارتباط «گرسنگی و ایده تقابل سران »را …