• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/22 ساعت 14:54

    ماجرای #دی_ماه ادامه دارد واکنش دکتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به صدور احکام سنگین برای برخی از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه؛ از آنجایی که اصل تفکیک قوا وجود دارد این موضوع در جلسه #سران_قوا مطرح خواهد شد

  • روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/28 ساعت 15:13

    محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات #مجلس با اشاره به احکام صادره از سوی #قوه_قضائیه در مورد دانشجویانی که در جریان حوادث #دی_ماه دستگیر شده اند، گفت: بهتر است قوه قضائیه در احکام صادره تجدید نظر کند