• زهرا نژاد بهرام   zahra_nezhad@

      1398/06/16 ساعت 18:41

      حضور حناچی در وین و برلین یعنی یک نماینده قوی دیگرِ ایران در عرصه دیپلماسی حضور دارد و این آمریکایی‌ها را نگران کرده. درخواست تحریم شهردار تهران، نشان دهنده عملکرد فعالانه پیروز حناچی در مسائل مدیریت شهری در سطح بین الملل است. #آمریکا #تحریم #دیپلماسی_قوی_شهر_تهران