• #دومینیک_راب وزیر خارجه جدید انگلیس در پاسخ به خبرنگار اسکای نیوز درباره ایران گفت اول از همه نمی‌خواهم تصمیمی شتابزده بگیرم. خیلی زود به آن پاسخی درخور خواهم داد. بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به عنوان مشاور قانونی وزارت خارجه (در همین اداره) روی مسائل ایران کار کرده‌ام.