• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/09/17 ساعت 14:50

    سال ۹۱ در اوج تحریمها: شکوفایی صنایع هسته‌ای، فضایی، نانو و … صادرات نفت ۱۳۰۰۰۰۰بشکه ۱۰۰دلاری شدیدترین حملات از سوی احزاب و مجلس به دولت وقت! سال ۹۷ و با وجود #برجام: صنعت هسته‌ای و فضایی، تعطیل! صادرات نفت ۱۰۰۰۰۰۰بشکه ۵۰دلاری حمایت همه جانبه از #دولت_بی_تدبیر! #اتحاد_براندازان