• هدیه تهرانی   TehranyHediyeh@

      1397/04/22 ساعت 00:44

      وقتی عمر وسایل تمام می‌شود،از نظر ما آنها تبدیل به #زباله می‌شوند باید آنها را دور بیاندازیم.اما #دور کجاست؟
      بسیاری از زباله‌ها از مواد طبیعی هستند،اما بخش قابل توجهی از زباله‌ها موادغیرقابل تجزیه هستند یا به سختی در طبیعت تجزیه می‌شوند.پلاستیک‌ها گسترده‌ترین این زباله‌ها هستند!