• سید حمید حسینی   seyedhamidhoss6@

  1398/04/24 ساعت 09:46

  مصوبه مجلس در رابطه با افزایش# دو میلیون بشکه‌ای ظرفیت پالایش نفت خام ومکلف نمودن شرکت نفت به تحویل اعتباری #نفت خام وحمایت #صندوق توسعه ملی میتواند #تحولی در صنایع پایین دستی نفت ایجاد کند در صورتیکه همراه با تخفیف #ده درصدی خوراک در دوران بازگشت سرمایه باشد

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/04/19 ساعت 16:44

  «رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر مطرح کرد : سالانه تا ۳۰ هزار تن خرمای استان صادر می‌شود» سالانه بیش از ۱۶۰ هزار #تن #خرما در #استان تولید می‌شود و این میزان #تولید هر #سال حدود #ده هزار تن در #نوسان است که عمده رقم آن گونه #کبکاب است. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵/ …

 • بهنام رئوف   mrbraouf@

  1395/11/24 ساعت 16:25

  باشه آقا اصن شما خوبید. اصن #سروش تون هم خوبه. اصن #ده امتیاز تفاوت دارید با ما. اصن شما… https://www.instagram.com/p/BQap۸LDAQc-/