• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

      1398/01/11 ساعت 17:46

      ویدیوهایی که از استان‌ها وشهرهای مختلف #ایران منتشر میشود انگاربخشی از پیش نمایش #فیلم #دنیای_آب را ترسیم میکند. خروش #سیل و حرکت #سیلاب هراس انگیز است و هر چقدر بیشتر ویدیوهای منتشر شده رامیبینی انگار به زندگی در جهان دنیای آب نزدیکتر میشوی. انگار که آب قصدبلعیدن ایران را دارد.