• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/09/20 ساعت 14:21

    -هیچ استعدادی ندارم که بتونم بواسطه اون اقامت یه کشور دیگه بگیرم +روسری بزن سرچوب من فیلماتو پخش میکنم خودمم کمکت میکنم بیای اینور، هم معروف میشی هم پناهندگی میگیری -بیام اونور چیکار کنم؟ +هماهنگ میکنم با یه طرح بری پارلمان کانادا و درخواست تحریم مردم رو بدی #دلال_پناهندگی