• محمد کمالی   mKamali@

      1397/11/13 ساعت 22:16

      #دفتر_فرهنگ_معلولین را به جرات می‌توان فعال‌ترین نهاد فرهنگی درحیطه #آگاهسازی نسبت به #معلولیت برشمرد که ازسال ۱۳۹۰ تاکنون تلاش ارزشمندی در توسعه شناخت از معلولیت در حیطه‌های مختلف داشته است. همت آقای نوری در این عرصه مثال زدنی است. از سایتش بهره ببریم http://yon.ir/۸GmMz