• محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

      1397/11/29 ساعت 11:16

      اگر انسان نیازمند، برای رفع گرفتاری خود #دعاء کند و استجابت دعای او به مصلحت نباشد خداوند در قیامت جبران می‌کند و می‌فرماید: اگر دعای تو مستجاب نشد، مصلحت نبود. و بعد به گونه‌ای برای او جبران می‌نماید که آن بنده می‌گوید ای کاش هیچ یک از دعاهایم در دنیا مستجاب نشده بود. #خدا