• اینکه امثال ماجرای #مشهد به بیان خاتمی #دسیسه برنامه ریزی شده تاویل بشود یا #جهانگیری آنرا کار مخالفان دولت بداند، یک جنبه سیاسی دارد که جای خودش قابل بحث است. اما تبعات عملی این نگاه میشود ندیدن مشکل اصلی و ادعای مثبت بودن شاخص اقتصادی از زبان جهانگیری و ادامه بی عملی سابق!

  • پشیمانها بخوانند: هم جناح مردم و هم حزب بی مردم،خوب میدانستند انتخابات #۲۹اردیبهشت۹۶، نه انتخابی ۴ که ۴۰ساله بود؛ پس میتوان میزان عصبانیتِ شکست خوردگان را حدس زد. پیروزی منتخب مردم، شرط لازم، آن ۴۰سال بود،اما شرط تحققش تداوم حمایت است. واین همان نقطه است که برایش #دسیسه کرده‌اند.

  • پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1396/10/01 ساعت 01:24

    هر بار که #روحانى منتقدان خود را به فحش کشید، #خاتمى ساکت ماند و ذره اى از حقوق آنان دفاع نکرد. حالا نیز افتادن نقاب خاتمى براى طرفدارانش تعجبى ندارد. دموکرات‌هاى تقلبى همواره براى حفظ قدرت سر از #تکفیر درمى‌آورند؛ یعنى همان رفتارى که منتقدان خود را به آن متهم مى‌کنند. #دسیسه