• محمدرضا بادامچی   Badamchi_Media@

    1397/10/17 ساعت 15:05

    ۵/از #دستگاه_دیپلماسی و در رأس آن آقای دکتر #ظریف می‌خواهم، استراتژی عملیاتی مشخصی را برای گسترش دیپلماسی اقتصادی در منطقه طراحی کنند و با کمک گرفتن از کارشناسان دلسوز و کاربلد، نقشه راه نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی به بازار کشورهای همسایه را ارائه کنند. @JZarif