• عليرضا زاكانى   zakani_ir@

      1397/08/30 ساعت 17:38

      پاسخ منطقی و تکان دهنده دکتر #دهقان در مجلس به ادعای دکتر #ظریف پیرامون مخالفان #CFT و ارتباط آن با پولشویی و افشای درخواست‌های مکرر مسئول CFT وزارت اقتصاد برای اقامت از کشورهای خارجی بویژه آمریکا، زنگ خطری است که از جدی بودن #نفوذ بیگانگان وغفلت #دستگاههای_اطلاعاتی خبر می‌دهد.