• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

      1397/03/23 ساعت 18:11

      با مصوبه #شورای_پول_و_اعتبار؛ امکان افتتاح حساب جاری بدون #دسته_چک،برای اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد شرایط اخذ دسته چک هستند، فراهم شد. طبق دستورالعمل، به بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی که خارج از اراده خود و بخاطرشرایط بیرونی، چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده دارند دسته چک می‌گیرند