• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/09/14 ساعت 18:41

    پس از #حناچی، معاون او هم از #دستخوش اش به یک نوازنده در مترو، خاطر نوشت. این ماجراها درحالی‌است که براساس قوانین موجود، نوازنده‌ها حق نوازندگی در مترو را ندارند. دست‌کم من بارها شاهد برخورد گازانبری ماموران مترو با نوازنده‌ها بودم.