• کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/10/12 ساعت 19:02

  #در_آینه_اسناد مکاتبه بااستانداری بوشهردرباره #مهاجرت ده‌ها فلسطینی به #ایران این سندنامه استاندار استان هفتم به فرمانداری بوشهر است که درآن وضعیت عده‌ای از اعراب ساکن فلسطین که موقع انقلاب #فلسطین ازآن سرزمین به تهران،تبریزوشیراز آمدندوقصدرفتن به گرمسیرات رادارنداعلام شده است

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/09/20 ساعت 16:50

  #در_آینه_اسناد بخش‌نامه، در باره‌ی تغییر نام شهر ناصری به اهواز در سال ۱۳۱۲ طی این سند، وزارت مالیه به اداره مالیه تهران،اطلاع داده که شهر ناصری،در آینده اهواز نامیده خواهدشدودستور داده شده، مراتب رابه دوایر تابعه،اعلام دارند.

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/08/06 ساعت 15:17

  #در_آینه_اسناد درچنین روزی … این سندتغییر درمبالغ ومصادیق جرائم رانندگی مصوب۳۰خردادسال۱۳۵۰ است که شامل افزایش جرائم دویست ریالی برای سوار کردن سرنشین اضافی، نداشتن کارت بیمه سرنشین وسایل نقلیة عمومی در خارج شهر و حمل بار تجاری با وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و …است.

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/25 ساعت 14:24

  #در_آینه_اسناد در چنین روزی … در این سند، زحماتی که دهخدا در مدت بیست سال با تهیه بیش از ششصدهزار لغت در افزون بر هفتصدهزار فیش متحمل شده است، اشاره دارد و البته پس از شرح بیماری و پیری او،خواستار ادامه کار لغتنامه توسط ایشان با پرداخت حق‌الزحمه ماهانه شده است. ادامه در‌کامنت

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/23 ساعت 10:13

  #در_آینه_اسناد درچنین روزی لایحه قانونی مجازات اخلالگران درصنعت #نفت به تصویب نخست وزیرمیرسدکه درآن آمده هرکسی درعمل بهره‌برداری وصنایع نفت باسوءقصدعملیاتی منجربه قطع لوله یاازکارافتادن کارخانه وماشین تصفیه یاوسایل حمل نفت یاحریق درچاهها ومانندآن‌هاکندسه تاپانزده سال حبس می‌شود

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/14 ساعت 13:59

  #در_آینه_اسناد قدیمی‌ترین نقشه تهران در دوره قاجار(درالخلافه)۱۲۷۵ه.ق این نقشه دراوایل دوره قاجارترسیم اوگوست کرشیش درابعاد ۱۱۴*۹۷سانتیمتراست #روز_تهران #حافظه_ملی #سازمان_اسناد_و_کتابخانه_ملی

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/09 ساعت 09:28

  #در_آینه_اسناد در این سند،وزارت کشور اعلام کرده است که بنا به تصویب­نامه­ ی هیات وزیران،اتباع دولت جمهوری فدرال آلمان،باداشتن گذرنامه وبدون اخذروادید،میتوانندبمدت سه ماه از ایران دیدن کنند.این مصوبه،افرادی راکه برای کاریااقامت بیش ازسه ماه به ایران مسافرت می­ کنند،دربرنمی گیرد.

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/06 ساعت 12:28

  #در_آینه_اسناد این سند؛بخشنامه وزارت کشور است که به نخست وزیرگزارش شده کارمندان دولت افکاروسیاستهای حزبی رادرامورمحوله دخالت داده واین باعث اختلاف وبهم خوردن انضباط کاری شده و‌لازم است مقررشودکه کارمندان از فعالیت حزبی درمحیط کارخودداری کنندومتخلفان راتحت تعقیب قراردهند

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/06/31 ساعت 22:10

  #در_آینه_اسناد آقایان حسین و عباس محدث‌زاده، نوادگان « شیخ عباس قمی » در اقدامی فرهنگی، گذرنامه وی را به #سازمان_اسنادوکتابخانه_ملی هدیه کردند. #شیخ_عباس_قمی #حافظه_ملی_ایران #حافظه_ملی #کتابخانه_ملی

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/06/26 ساعت 14:46

  #در_آینه_اسناد در چنین روزی … ایران،سوم شهریور ۱۳۲۰ به اشغال قوای متفقین درآمداماحضورآنان،تاچندسال بعدادامه یافت،چنانکه مدیرکل نان وغله کشور،در ۲۶ شهریورطی گزارشی،به اثرات حضورمتفقین دروضعیت غله وبخصوص گندم،اشاره وتغذیه ارتش بیگانه را از عوامل اصلی ایجاداین معضل معرفی کرده است

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/06/17 ساعت 12:21

  #در_آینه_اسناد درچنین روزی … نامه استعفای #سایه ، #شجریان و #لطفی از #رادیو در اعتراض به کشتار #۱۷شهریور ۱۳۵۷ و فاجعه #سینما_رکس_آبادان ، به خط شجریان

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/10/19 ساعت 10:19

  #در_آینه_اسناد حکم #ناصرالدین‌شاه ، در باره محافظت از #امیرکبیر و خانواده‌اش در زمان #تبعید به #کاشان ، با دستخط او. #امیر_کبیر #۱۹دی #اسناد #سند

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/09/21 ساعت 16:08

  #در_آینه_اسناد درخواست مترجم‌الملک از وزارت معارف،درباره‌ی تدریس زبان انگلیسی درمدرسه درالفنون مترجم‌الملک طی این سند،ازوزارت معارف درخواست کرده باتوجه به پیشینه‌اش درکارمترجمی مدرسه،وی را به این شغل بازگردانند. وزارت نیز،درخواست اورابررسی و آنرا مخالف قانون دانسته وردکرده است.

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/08/14 ساعت 21:50

  #در_آینه_اسناد این سند،به تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۲۸ ، حکم اعطای یک قطعه نشان ه درجه اول به «آندره گدار » به امضای عبدالحمید زنگنه، وزیرفرهنگ وقت درکابینه محمدساعدمراغه‌ای است.سبب اعطای این نشان، برای تقدیرازمراتب لیاقت وشایستگی مدیرومشاورفنیِ فرانسویِ موزه ایران باستان بوده است. #معمار

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/08/01 ساعت 10:00

  #در_آینه_اسناد این سندبه تاریخ اول آبان۱۳۳۱،رونوشت لایحه قانونی امنیت اجتماعی است که تحریک #کارگران وکارمندان ودعوت آنان به #اعتصاب وهمچنین #اخلال_در_نظم عمومی وهرگونه برهم زدن نظم درمحاکم وهر نوع تجمع برای مبارزه ممنوع شده وبرای مرتکب آن‌ها مجازات تعیین شده است.

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/24 ساعت 16:16

  #در_آینه_اسناد الفاظ و اصطلاحات فارسی ورزش #فوتبال ، پیشنهادی مجمع ورزش شیراز، و اعلام آن‌ها در روزنامه‌ها در صورت لزوم؛ ۱۹/۶/۱۳۰۴ش. شناسة سند: ۹۲۸-۲۹۷ محل نگهداری: آرشیو ملی ایران تعداد: ۲ برگ

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/21 ساعت 08:59

  #در_آینه_اسناد ۲۹ مهرماه، روز بزرگداشت حافظ است. این عکس، آرامگاه حافظ در دوره قاجار است که یکی‌از قدیمی‌ترین عکس‌ها از بنای مقبره حافظ است. منشأ: آرشیو ملی ایران #حافظ #حافظ_شیرازی #روز_بزرگداشت_حافظ #روز_حافظ

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/14 ساعت 10:46

  #در_آینه_اسناد قانون اجازه تاسیس شورای عالی معارف در ایالات و ولایات نامه رئیس الوزراء به وزارت معارف و ابلاغ متن قانون تصویب شده ۱۴ شهریور سال ۱۳۰۶ مجلس با تائید شاه مبنی بر اجازه تاسیس شورای عالی معارف در مراکز مهمه ایالات و ولایات.

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/08 ساعت 06:40

  #در_آینه_اسناد این سند، بخشنامه‌ای است به تاریخ ۸ مهر ۱۳۱۴ که محمدعلی فروغی به وزارت مالیه ابلاغ کرده و صورتی از واژگان جدید مربوط به نیروی دریایی است که برای استحضار آن وزارتخانه ارسال کرده است.

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/07/04 ساعت 15:07

  #در_آینه_اسناد در چنین روزی … دراین سند،معاون وزارت جنگ دربخشنامه‌ای به وزارت آموزش و‌پرورش،خبرانتقال اداره کل هواشناسی راازوزارت راه به وزارت جنگ وتغییرنام آن رابه«سازمان‌هواشناسی کشور»اعلام کرده است #حافظه_ملی_ایران #کتابخانه_ملی #اسناد_تاریخی #سازمان_اسنادوکتابخانه_ملی

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/06/27 ساعت 16:14

  #در_آینه_اسناد در چنین روزی … امروزسالروزدرگذشت #شهریار است.درسند زیرمکاتبه بارییس دبیرخانه شورای عالی فرهنگ،مبنی برموافقت وزیرفرهنگ با اعطای نشان سپاس درجه اول به #محمدحسین_شهریار در مراسم جشنی در تبریز،نام‌گذاری دبستانی به نام ایشان ودرخواست تصویب مراتب درآن شورا آمده است

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/06/19 ساعت 16:49

  #در_آینه_اسناد در چنین روزی … سندی که تصویر آن آمده،مکاتبه بازپرس ویژه ۴دادستانی ارتش،باریایت اداره اطلاعات شهربانی کل،مبنی برارسال سوابق #آیت‌الله_طالقانی ،متهم به قدام ضدامنیت داخلی به تاریخ ۲۲ اسفند۱۳۴۱ است. پ.ن: شناسۀسند ۳۹۵-۲۹۴ بوده و در آرشیو ملی ایران، نگهداری می‌شود.

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1397/06/07 ساعت 15:10

  #در_آینه_اسناد درچنین روزی … موافقت هیئت وزیران با شرکت ایران در دوازدهمین کنگره بین المللی مساکن و نقشه‌های تنظیمی رم دراین نامه،وزارت امورخارجه ازموسسات خصوصی و دولتی ایران دعوت کرده است دراین کنگره شرکت کنند. #سازمان_اسنادوکتابخانه_ملی