• امید، تنها #درنای_سیبری جهان نیست، تنها درنای سیبری از جمعیت مهاجر به ایرانه. درنای سیبری به نام آرزو وجود نداشته. کسی مطمئن نیست درنای قبلی که مرد، جفت امید بوده باشه. امید زمانی که تنها شد، اسم #امید گرفت. قبلش، خودش و همراهانش اسمی نداشتن.

  • جواد حیدریان   javadheydarian@

    1397/08/30 ساعت 10:33

    ۱۰ سال‌ آزگار است که «امید» تک #درنای_سیبری در این فصل به #فریدونکنار می‌آید. امید تنها بازمانده مهاجرانی است که ایران را انتخاب می‌کردند.اغلب درناها شکار شدند. دو دسه درنای مهاجر دیگر هم بوده که الان تنها گونه‌ای که به چین مهاجرت می‌کنند با جمعیتی قابل توجه زنده هستند.