• داوود حشمتی   heshmatid@

   1398/01/30 ساعت 17:39

   #صدیقی، خطیب جمعه تهران: به جهنم که تحریم می‌خواهد تشدید شود!
   چرا نگرانید؟ خداوند با فشار‌های بین‌المللی می‌خواهد امتحانتان کند!
   فشار‌ها بیش‌تر می‌شود، امید ما برای زایش بیش‌تر می‌شود؛ مثل درد #زایمان است، به ناله در می‌آورد، اما امید زایش هست.
   البته برای پدرها #درد_زایش مهم نیست