• حسين قهار   Ghahhar@

      1396/12/05 ساعت 19:40

      واکنش #حسینی به ۳کارته شدن و محرومیت از #دربی‌: من نسبت به این کارت زرد معترض هستم و معتقدم باید این کارت برگردانده شود. وقتی می‌دانم ۲ کارته هستم چه دلیلی دارد که وقت تلف کنم؟/نسبت به کارتی که به من داده شد اعتراض دارم/فرشید باقری پشت توپ بود و نباید به من کارت می‌داد #استقلال