• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/03/03 ساعت 13:08

    کشف ۲ #جمجمه انسان در ارتفاعات #دربند صبح روز چهارشنبه مأموران پلیس کوهستان در جریان کشف دو جمجمه انسان در ارتفاعات دربند قرار گرفتند. ۲جمجمه مربوط به انسان و مقادیری استخوان به همراه یک جفت کفش کوه‌پیمایی و در تجسسهای بیشتر از محل یک عدد کارت شناسایی مردی جوان کشف شد. ۱/