• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/05/03 ساعت 09:59

    «رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: ایران نباید وارد فضای افراطی شود» #آمریکا #عربستان #دیپلماتیک #درایت #فلاحت_پیشه http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪da٪a۹٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪ac٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪db٪۸c/ …

  • کاش صدا و سیما برای یکبار هم که شده «درایت» نشان بدهد و متن کامل شوی آقای رضا پهلوی را بدون کوچکترین دخل و تصرف و حاشیه زدن، بدون نشان‌دادن پنجه خرس و صدای گرگ و چشم روباه، پخش کند. کاش صدا و سیما به شعور مخاطب اعتماد کند. این شو به اندازه کافی گویاست. #درایت #آرزو