• لباس مهمونی پوشیده -خیره! کجا ؟ +خانوممون گفته وقتی نماز میخونین سعی کنین زیبا باشین خدا دوس داره ! - بله حدیث پیغمبره! نمازشو‌خونده با شرم : میشه به مامان بگی برا نمازم یه رژ بخره برام! به مادرش گفتم بهترین رژ رو ‌اولین فرصت بخره ! جای ماچش هنو خیسه #پدرانه #دخترم

  • اما آقایون #مسئول کم شنوا و گاها ناشنوا، با صدای بلند میگم که بشنوید خدا ازتون نگذره و روی آرامش نبینید اگه #حق این #دخترم رو نگیرین و باعث این #وحشی_گری رو #مجازات نکنید من نه بعنوان هنرمند به عنوان یک پدری که نگران دخترهاشه میخوام که ثابت کنید حرمت #ناموس این سرزمین براتون مهمه