• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/10/03 ساعت 15:00

    همزمان که #دختران_زاهدان در آتش می‌سوختند، پکیج‌های گرمایشی با آرم #سازمان_نوسازی_مدارس درحال عرضه در بازار این شهر بودند. شرم آورتر اینکه برای خرید کارتن‌های خالی به قیمت کامل پکیج باخریداران تماس میگیرندتا ماجرا فاش نشود. خوشحالیم #فساد_سیستماتیک نداریم.

  • سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/09/30 ساعت 00:06

    داغ بر دل مانده دختران شین آباد هنوز تازه است که ناله مادران #دختران_زاهدان، تاب از دل هر انسانی می‌برد. با عرض تسلیت به خانواده داغدار آن عزیزان، تخصیص بودجه برای نوسازی مدارس مناطق محروم و تعیین سازوکار مناسب برای اجتناب از تکرار چنین حوادث اندوه‌باری را پیگیری خواهم کرد.