• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

      1397/09/03 ساعت 00:52

      به لطف خداوند رحمن، دعای خیر دوستان و همت پزشکان و پرستاران زحمتکش، الحمدلله تا حدودی رفع کسالت شد و از بیمارستان مرخص شدم. دعا کنید همچنان بر این راه پایدار بمانیم و عاقبت بخیر شویم. #حمید_داودآبادی #داودآبادی #داوودآبادی http://telegram.me/hdavodabadi http://www.instagram.com/hamiddavodabadi