• مسئولان آموزشی ثلاث گفتند ما نیاز جدی به کانکس داریم تا دانش‌آموزانی را که در خوابگاه می‌روند در کانکس اسکان دهیم. بر اساس برآوردهای ما ۶۱ کانکس برای خوابگاه نیاز است. تا امروز هم پیگیر کانکس‌ها بودیم اما تاکنون جوابی نشنیدیم . #دانش_آموزان_ثلاث_از_مهر_جا_ماندند