• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1397/03/22 ساعت 14:28

    با تشدید بحرانهاى اجتماعى و مالى و سیاسى، خطر تبدیل جامعه ایرانى به یک #جامعه_فرمالیته جدى است؛ جامعه اى که در آن همه چیز از جمله اندیشه، برپایه نمایش و فرمایش پیش میرود. جامعه فرمالیته محصول فقدان #تفکر_انتقادى است. براى اجتناب از آن باید تفکر انتقادى را ارج نهاد. #دانشگاه_شیراز