• هفت دانشجوی بازداشتی دانشگاه اصفهان آزاد شدند رئیس #دانشگاه_اصفهان از آزادی ۷ دانشجوی بازداشتی در جریان وقایع اخیر خبر داد و گفت: این #دانشجویان که سه نفر آنها پسر و چهار نفر دختر بودند، مورد سوء ظن نیروی انتظامی قرار گرفتند که پس از یک شب بازداشت آزاد شدند./ایسنا

  • سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/08/29 ساعت 22:30

    ایجاد تنش و لغو سخنرانی مجوزدارِ دکتر علیرضا بهشتی در #دانشگاه_اصفهان موجب شد تا به همراه همکارانم در تذکری به وزیر محترم علوم خواستار حراست از فضای گفتگو در دانشگاه‌ها شویم. ملاک قانون است و متشنج سازی دانشگاه‌ها، از جانب هر گروهی، هدفی غیراز منافع و مصالح ملی را دنبال میکند.

  • بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

    1397/08/25 ساعت 01:14

    با این اتفاقی که برای سخنرانی #علیرضا_بهشتی در #دانشگاه_اصفهان افتاده، جا داره یادی کنیم از گروه #کاوه در اصفهان که دل سال‌های اصلاحات را خونین کردند.