• رضا اميدوار تجريشى   r_omidvar@

    1397/10/05 ساعت 23:10

    حادثه #دانشگاه_آزاد_علوم_تحقیقات را باید واقع بینانه،بدون تعارف و به دور از رفتارهای هیجانی سیاسی بررسی نمود. قطعا از تخلف ساخت این واحد در ارتفاع بالای ١٨٠٠ متر از طراحی تا مباحث عمرانی و از مدیریت گذشته تا مدیریت فعلی باید خطاکاران پاسخگو باشند.

  • سونامی فاجعه در حالی بر مدارس و دانشگاه‌های ایران سایه انداخته که تاکنون خبرنگاران دهها گزارش از پدیده«نبود ایمنی و بی سامانی در سرویس مدارس و دانشگاه‌ها»منتشر کرده اند اما تاکنون کسی نشنیده است یکی از این گزارشها به دستورکار سران تصمیمگیر راه پیدا کند #دانشگاه_آزاد_علوم_تحقیقات