• روزنامه‌ جام‌ جم   jamejam_ir@

    1397/10/02 ساعت 22:11

    دانشمند ایرانی «لوسمی» را در کودکان درمان می‌کند گروهی از محققان به رهبری یک #دانشمند_ایرانی مشغول توسعه دارویی برای درمان لوسمی در کودکان هستند بیماری لوسمی انواع گوناگونی دارد. تمرکز این پژوهش بر متداول‌ترین انواع آن یعنی «لوسمی حاد مغز استخوان» و «لوسمی حاد لنفاوی» است