• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/02/08 ساعت 19:37

    معاون #دادستان_مشهد:در این جلسات به دلیل این‌که شکایت شاکی خصوصی، جلسه تحقیقی و قوانین جزایی حاکم بود. طبیعتا قرار تامین برای افراد صادر می‌شود و در صورتی که تامین نشود بازداشت ادامه خواهد داشت/ایسنا