• عباس کلاهدوز   KolahdoozAbbas@

      1397/10/26 ساعت 12:06

      غَمز و دَلک(ماساژ) یکی از درمانهای مهم در #طب_سنتی است؛ استادعبدالمجید برزگراز شاگردان حکیم #خیراندیش بارها بیمارانی که توسط متخصصان برای‌شان جراحی توصیه شده رابا این روش،درمان کرده دیروزیکی از همکارانم که ۳۰ سال مشکل لگن داشت و ازکوتاهی یکی ازپاهایش رنج میبردتوسط ایشان درمان شد