• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/24 ساعت 12:59

    ۴. با این‌همه دو روز است نمک ریختن، آه کشیدن، دوگانه‌سازی و مضر جلوه دادن خرید اسلحه، را آغاز کرده‌اند. خریدی که بعداز سال‌ها از نان شب برای کشور واجب‌تر است.
    زین پس خوراک لاشخورهای لایک‌خور این‌ست تصاویر محرومیت و فقر را در کنار اسلحه پخش می‌کنند و هشتگ #خون_باید_گریست می‌زنند.