• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/01/01 ساعت 19:47

    رکوردهای جدید #تورم و رقم‌های کم سابقه افزایش هزینه‌ها: تورم اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ : ۴۷.۵٪ تورم اسفند ۹۷ نسبت به بهمن ۹۷ : ۵.۲ ٪ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۳۹۷ : ۲۶.۹ ٪ تورم #خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌های اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶: ۷۴.۴٪ #مرکز_آمار