• ۶.کلاس مکان ارضای #خودشیفتگی ما هم نیست. آن هم نه در علم که مثلا در دعوا. کسی را سراغ داشتم که در دانشگاهی دولتی بخش مهمی از کلاسش به شرح «لات‌بازی»هایش می‌گذشت. منبع درسی یکی از استادان برای هردرسی که ارائه می‌دهد، تنها یک کتاب است! «کتاب خودش!»

  • شهاب جوانمردی   vagheanke@

    1397/10/02 ساعت 20:00

    گاهی به خودم #تذکر می‌دهم که: پیشبرد هیچ موضوعی در دنیا معطل و لَنگ تو نمی‌ماند #خودشیفتگی

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/11/11 ساعت 11:57

    اندر احوالات #خودشیفتگی #شهردار/بنیان ایدئولوژی تکنوکراتی بر این اصل اساسی استوار است که ناخواسته مدیرانی را تولید می‌کند که دچار خود شیفتگی و اعتماد به نفس کاذب می­‌شوند/با چنین روحیه‌ای است که شهردار #تهران نمره ۱۸ را برای مدیریت #برف اخیر تهران می‌گیرد! http://tn.ai/۱۶۴۳۳۷۷