• باورکردنی نیست ولی … اگه سایپا و ایران‌خودرو تعطیل بشوند، از محل جلوگیری از حیف‌ومیل #یارانه_انرژی این دو غول بی‌شاخ‌ودم و صادرات به قیمت فوب، میشه حقوق همه کارگران بیکار شده‌شون رو داد! #خودروی_میلی