• در طول تاریخ قدرت‌های سلطه‌گر برای استمرار تسلط بر دیگر کشورها، اقدام به تزریق روحیه‌ی بی‌اعتمادی به ظرفیت‌های داخلی می‌کردند که در ایران عصر #پهلوی نیز عینیت داشت. #انقلاب_اسلامی برمبنای عقلانیت در مکتب امام توانست با ایجاد روحیه‌ی «ما می‌توانیم»، #خودباوری_ملی را نهادینه کند.