• علیرضا مناقبی   Managhebi_Ar@

  1398/05/06 ساعت 17:47

  دولت باید بسترساز #خلق_ارزش در کشور باشد.

  این نکته بسیار کلیدی در تعریف #نقش_دولت در اقتصاد است که متاسفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است

  در گزارش زیر بهمراه سه نفر از کارآفرینان بنام کشور، متفقا به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌ایم.
  http://www.yon.ir/nl۵۹j

 • پیمان مولوی   MolaviDr@

  1398/11/16 ساعت 00:02

  وقتی کتاب #منشاء_ثروت بن هوکر را میخواندم برای بار سوم در سال قبل،اهمیت ماهیت ثروت و نحوه ایجاد ان و رویکرد جوامع بدان برایم جالب بود!ایران در حال تبدیل به کشوریست که #ثروت در ان افتخار افرین نیست، دلیل ان ماهیت اقتصاد #رانتی است که ارزشی به #خلق_ارزش نمیدهد! #فقیر بودن #هنر نیست

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1398/04/10 ساعت 20:57

  #صنعت عامل اصلی #رشد و #خلق_ارزش در نظام اقتصادی است.اما مداخله در نظم طبیعی اقتصاد به نام حمایت از صنعت،نقض غرض است.
  گل خوشبوی صنعت بالنده و ارزش آفرین، در باغچه #اقتصاد_آزاد می‌روید.
  صنعت گلخانه‌ای،سوبسیدی و رانتی، مثل گل مصنوعی، بوی گند پلاستیک بازیافتی می‌دهد.
  #روز_صنعت