• مازیار خسروی   k_maziar@

    1397/11/08 ساعت 16:24

    «روزگار ما به دو چیز زنده‌ است اولی شاعر و دومی شاعر و شما هر دو را کشته‌اید اول #خسرو_گلسرخی را دوم خسرو گلسرخی را» #رضا_براهنی

  • ۳- تصاویر بازسازی شده مکمل نیست ودر کنار روایت قرار نمی‌گیرد بازسازی پراکنده است و کلی درخشان‌ترین جای فیلم دادگاه #خسرو_گلسرخی است …می شود آن را هزار بار دید و حال کرد … مواجهه پایانی فیلم که با گریه بازجو تمام می‌شود گرچه تکان دهنده است اما ناقصه و چرایی ندارد