• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/06/21 ساعت 15:21

    #آذری_جهرمی از مقاومت مردم در برابر دستور قضایی #فیلتر_تلگرام می‌گوید و جناب #خرم_آبادی از درخواست مردم برای فیلتر تلگرام. به نظر من #مردم مدنظر آذری جهرمی قرابت فکری بیشتری با اکثریت جامعه دارند و منظور معاون دادستان از مردم یک اقلیت پر هیاهو است.

  • محمد مهاجری   Mohmohajeri@

    1397/04/25 ساعت 15:39

    روی contact‌های تلگرام اسم دوستان دلواپسی را دارم که در رسانه شان علیه #تلگرام قلمفرسایی می‌کنند اما همیشه جلوی اسمشان نوشته:last seen recently ! به روی شان نمیاورم اما به یاد آقای #خرم_آبادی معاون ضدتلگرام دادستان کل می‌افتم .او آیا از خود نمی‌پرسد که چی فکر می‌کردیم وچی شد؟!